Obchodné, nákupné, dodacie a záručné podmienky

Toto sú záväzné nákupné podmienky. Tieto podmienky popisujú a upravujú vzájomný obchodný vzťah medzi prevádzkovateľom  na strane dodávateľa a zákazníkom, návštevníkom (ďalej len zákazníkom) na strane odberateľa.

I. Cenové podmienky
Cena tovaru. Zoznam tovaru zobrazovaný na servery, chápaný ako návrh kúpnej zmluvy (ďalej len katalóg). Katalóg obsahuje predajnú cenu s danou s pridanej hodnoty. V cene tovaru nie je započítané dopravné a balné. Predajca si vyhradzuje právo zmeny cien v katalógu bez predchádzajúceho upozornenia, meniť ceny na už uzatvorených, potvrdených objednávkach nie je možné. V prípade, že tovar obsahuje nesprávnu/chybnú/nulovú cenu, predajca si vyhradzuje právo objednávku zrušiť.

Poštovné a balné - doporučený balík. Ku každej objednávke uskutočnenej na eshope bude  pripočítaná paušálna čiastka. Táto čiastka sa skladá z poplatku za poštovú službu a poplatku za zabalenie tovaru, manipuláciu. Pri zásielkach do zahraničia bude k objednávke pripočítaná paušálna cena poštovného a balného, ktorá bude neskôr navŕšená individuálne podľa skutočných nákladov na expedíciu a písomne potvrdená elektronickou poštou. Ceny pre poštovné a balné si môžete pozrieť TU.

I.a. Zľavy a akciový tovar.
Zľavy, zľavové kupóny nie je možné kombinovať. Zľavy taktiež nie je možné aplikovať na akciový alebo zľavnený tovar.
 
II. Podmienky a možnosti úhrady
Platba poštovou dobierkou. Zákazník môže ako formu úhrady zvoliť v pokladni systému eshopu platbu dobierkou. Platbu dobierkou môže použiť iba zákazník s trvalým pobytom na území SR s dodacou adresou na území SR.

Platba bežným bankovým prevodom. Zákazník môže ako formu úhrady zvoliť na pokladni systému eshopu platbu bankovým prevodom. Úhradu vykoná zákazník na číslo účtu dodávateľa,ktoré mu bude zaslané v osobnom maily. Ako variabilný symbol platby použije zákazník číslo ním uskutočnenej objednávky.

III. Podmienky dodania
Termín expedície tovaru.Eshop vynakladá maximálnu snahu na rýchly a hladký priebeh expedície. Všetky zásielky vrátane korešpondencie sú posielané ako doporučené. Štandardný termín expedície je  1-2 pracovných dní, maximálny termín expedície je do 10 pracovných dní. Pri objednávkach, ktoré nie je možné odoslať v hore uvedenom termíne, možno termín dodania posunúť, ale iba zo súhlasom zákazníka. Nedodržanie termínu expedície, dáva zákazníkovi právo odstúpit od kúpnej zmluvy a požadovať bezplatné storno jeho objednávky. Táto žiadosť musí mať písomnú formu a bude zaslaná elektronickou poštou na adresu info@zboznujma.sk.

Kontrola a sledovanie expedície tovaru. Eshop dáva svojím zákazníkom možnosť on-line 24 hodín denne sledovať v akom stave je ich objednávka. Tieto informácie získa zákazník po prihlásení do systému eshopu kliknutím na odkaz "Môj účet". Pokiaľ je objednávka obsluhou eshopu prijatá a prebieha proces overovania respektíve prípravy expedície, je objednávka označená ako "VYBAVUJE SA". Pokiaľ už bola objednávka vybavená a odoslaná, je objednávka označená ako "EXPEDOVANÉ".

IV. Záručné podmienky
Záručná doba na všetok tovar je 24 mesiacov pokiaľ nie je uvedené inak. Záručná doba začína  bežat dňom prevzatia tovaru zákazníkom. V prípade, že zákazník nemá doklad o prevzatí tovaru, začína záručná doba bežat dňom vystavenia daňového dokladu. Do záručnej opravy bude prijatý iba tovar kompletný zo sprievodnou dokumentáciou a v originálnom obale. Reklamáciu môžete uplatniť jedine na adrese dodávateľa. Pred tým nás prosím informujte mailom na info@zboznujma.sk
V prípade, že dôjde k vade tovaru v záručnej lehote, má kupujúci nárok na bezplatné odstránenie vady tovaru. V prípade, že bude vada tovaru neodstránitelná (závada neopraviteľná), nahradí Eshop zákazníkovi podľa daňového dokladu neodkladne čiastku účtovanú za tento tovar.

Do záručnej opravy nebude prijatý tovar najmä:
- poškodený živlami ako je voda, oheň, blesk nebo iný elektrický výboj a podobne
- s vypršanou záručnou lehotou v deň predloženia (doručenia) tovaru k reklamácií
- mechanicky poškodené (roztrhnuté, prerezané, prepálené atd.)
- poškodené nesprávnym použitím v rozpore s návodom na použitie alebo bežnými zásadami používania daného tovaru
- neočistený tovar vzhľadom na charakter použitia
- tovar poškodený prepravnou spoločnosťou - ak zásielka javí vizuálne poškodenie alebo máte podozrenie, že je zásielka poškodená je potrebné na mieste spísať s doručovateľom reklamáciu a tovar neprevzať
- tovar poškodený neodborným servisným zásahom


Storno podmienky - odstúpenia od kúpnej zmluvy
· Storno objednávky do 12 hodín. Pokiaľ zákazník vykoná storno objednávky do 12 hodín od potvrdenia objednávky na pokladni eshopu , nebude zaťaženým žiadnym stornovacím poplatkom. V prípade storna do 12 hodín, ak už zákazník previedol príslušné čiastky na účet eshopu , mu táto bude vrátená do 24 hodín.

· Storno objednávky z dôvodu nedodržania expedičnej doby. V prípade, že Eshop nedodrží expedičnú dobu,  respektíve náhradnú expedičnú dobu danú podľa odstavca III. Termín dodania, má zákazník právo okamžite odstúpiť  od kúpnej zmluvy a nebude zo strany eshopu zaťažený žiadnym stornovacím poplatkom.

· Bežné storno objednávky. Za bežné storno sa rozumie pokiaľ zákazník požiada o storno objednávky po uplynutí  12 hodín od potvrdenia objednávky. V takomto prípade nebude zákazník zaťažený  stornovacím poplatkom.

· 14 denná záruka vrátenia peňazí. Zákazník má právo na bezdôvodné odstúpenie od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru, za predpokladu, že bola kúpna zmluva uzatvorená prostriedkami na komunikáciu na diaľku a nebolo podpísane prehlásenie o uzavretí štandardnej kúpnej zmluvy. Pokiaľ chce zákazník uplatniť toto právo, musí byť vrátený tovar viditeľne neponičený, v originálnom úplne neporušenom obale a so všetkými dodanými náležitosťami ako je návod, záručný list a kompletné príslušenstvo. Vrátenie tovaru nemožno uplatniť pri tovare ako sú knihy, CD, audio a videokazety a tovare, ktorý zákazník porušil prehliadkou tohoto tovaru tzv. pečať kvality a je teda na prvý pohľad zrejmé, že s tovarom v pôvodnom obale už bolo manipulované. Tovar s takto porušeným obalom alebo používaný tovar nie je už možné vzhľadom k povahe tovaru (hygienické pomôcky, spodné prádlo , atď...) ďalej ponúkať zákazníkom. Z tohoto dôvodu nie je možné takýto tovar vrátiť. Jedná sa najmä o spodné prádlo a ďalšie....

Bezdôvodné odstúpenie od kúpnej zmluvy.
Kupujúci môže zrušiť objednávku (odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku) kedykoľvek v priebehu 14 dní od objednania tovaru aj v prípade, že objednávku ešte neprevzal. Zrušenie objednávky môže kupujúci písomne alebo elektronicky e-mailom. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

Pre zrušenie objednávky (odstúpenie od zmluvy) môžete využiť formulár: Odstúpenie od kúpnej zmluvy

VI. Reklamačný poriadok
Reklamačný poriadok eshopu vychádza z Občianskeho zákonníka a vzťahuje sa iba na tovar, ktorého reklamácia je riadne uplatnená v záručnej dobe. Prečítajte si prosím podrobné záručné podmienky.

Súhlas s reklamačným poriadkom
Prevzatie tovaru a súhlas zo záručnými podmienkami potvrdzuje zákazník podpisom faktúry - kúpnej zmluvy. Pokiaľ nie je tovar osobne odobratý, rozumie sa prevzatím tovaru okamžik, kedy je tovar prevzatý od dopravcu, prípadne vyzdvihnutý na pošte. Pokiaľ zákazník zistí akýkoľvek rozdiel medzi faktúrou a skutočne dodaným tovarom alebo neobdržal zo zásielkou správne vyplnený záručný list (faktúru - daňový doklad), je povinný ihneď informovať internetový obchod, pokiaľ tak neučiní, vystavuje sa nebezpečiu, že neskoršia prípadná reklamácia nebude uznaná. Tovar bude k reklamácii dodaný vždy v pôvodnom obale a s úplnou sprievodnou dokumentáciou ako je faktúra, záručný list, návod na použitie.

Povinnosť kontroly. Zákazník je povinný skontrolovať dodávku, či nie je niektorá viditeľne poškodená alebo zničená. Pokiaľ je zásielka zničená, neprevezme zásielku a neodkladne kontaktuje internetový obchod na info@zboznujma.sk.

Reklamácia, ako postupovať? Naša firma sa snaží byť k Vám, zákazníkom, pokiaľ možno čo najbližšie. Dobre vieme z vlastných skúseností a pozná to asi každý aké nepríjemné je si uplatňovať na nejaký tovar reklamáciu. Nebudeme Vám nahovárať, že náš tovar je úplne neporuchový, a že sa teda žiadnej reklamácie báť nemusíte. To by asi nebolo veľmi dobré. Pokiaľ už sa teda stane, že tovar Vám nedošiel úplne v poriadku, alebo sa v priebehu užívania objavila nejaká vada, postupujte prosím podľa nasledujúcich inštrukcií. Uľahčíte tak prácu nám a Vašu reklamáciu budeme môcť vyriešiť v čo najkratšom možnom termíne k Vašej spokojnosti.

· Tovar prišiel v porušenom obale. V takomto prípade, je lepšie zásielku neprevziať, alebo spolu s doručovateľkou zásielku prehliadnuť či je kompletná a v neporušenom originálnom obale. V každom prípade je však doručovateľka povinná na Vašu žiadosť spísať protokol o poškodenej zásielke a s týmto dokladom sa dostavíte do 24 hod. od prevzatia na Vašu príslušnú pobočku Slovenskej pošty a uplatníte reklamáciu na poškodenú zásielku. Tovar neposielajte k nám, reklamácia sa musí uplatniť do 24 hod. od prevzatia na príslušnej pošte. Nie je správne ak pošlete zásielku do našej firmy, Eshop Vám takúto reklamáciu neuzná. Informujte našu firmu na - info@zboznujma.sk - ako reklamácia na pošte dopadla, budeme Vám nápomocný.

· Tovar prišiel v neporušenom obale, ale je mechanicky poškodený dopravou. Postup rovnaký ako v bode č. 1. Pokiaľ Vám pošta reklamáciu neuzná, zašlete prosím tovar vrátane originálneho obalu na adresu uvedenú v záručnom liste k posúdeniu. Nezabudnite prosím priložiť písomné vyjadrenie poštového úradu. Preveríme, či tovar nemohol byt poškodený už pri manipulácii ,  sklade alebo dopravou a vynasnažíme sa Vašu reklamáciu vybaviť kladne.

· Tovar prišiel v poriadku, ale objavili ste na ňom vady. Pokiaľ objavíte na tovare vadu (i postupom času), preverte podľa nákupného dokladu, či je tovar v záruke, pokiaľ je tovar v záruke pošlite ho s týmto dokladom o kúpe na adresu našej firmy. čo máte priložiť k zásielke a ďalšie informácie nájdete v nižšie uvedenom odstavci. Posúdime Vašu reklamáciu a vynasnažíme sa o kladné vybavenie.

· Popis správne zaslanej reklamácie. Pripravte si prosím záručný list alebo daňový doklad, ktorý Vám bol doručený spolu z tovarom. Zabaľte poškodený tovar do pôvodného obalu a nezabudnite priložiť kópiu doručenky alebo iného dokladu o tom, kedy Vám bol tovar dodaný, taktiež podrobný popis vady výrobku, u prádla je lepšie oznaciť miesto závady samolepiacim papierovým štítkom. Vadný tovar spolu s dokladom o kúpe a popisom závady vložte do kartónovej krabice. Kartón zabalíte baliacim papierom a špagátom do kríža previažete. V niektorých miestach SR vám totiž pošta balíček bez previazania neprevezme a zháňať na pošte špagát býva zvyčajne problém. Do horného ľavého rohu nezabudnite uviesť Vašu spiatočnú adresu. Takto pripravenú zásielku zašlete prosím doporučene na adresu ktorá je uvedená v záručnom liste.

Náklady na dopravu reklamácie do sídla eshopu nesie zákazník, rovnako tak riziko a zodpovednosť za poškodenie zásielky dopravou.
Z tohoto dôvodu Vám doporučujeme zásielku poistiť.
Eshop vybaví Vašu reklamáciu najneskôr do 30 dní.

Reklamačný protokol
Reklamácie zasielajte na:
quantiXx s.r.o.
Kútovská 507/3
972 11 Lazany

VII. Alternatívne riešenie sporov
    Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@zboznujma.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

    Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK

    Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.

VIII. Záverečné ustanovenia
Objednávka vytvorená zákazníkom na eshope je pre zákazníka i pre Eshop záväzná. Objednávka sa považuje za uzavretú a potvrdenú
stiskom tlačítka potvrdiť objednávku v pokladni systému eshopu. O tomto úkone je vykonaný dokladovateľný záznam v databáze eshopu.
Zákazník je o úspešnom uzavretí objednávky informovaný elektronickou poštou, prípadne telefonicky a je požiadaný o autorizáciu
(znovupotvrdenie objednávky). Potvrdením objednávky zo strany eshopu vzniká medzi Eshopom a zákazníkom riadna kúpna zmluva podľa
Občianskeho zákonníka. Potvrdenie obdrží zákazník písomne na elektronickú adresu uvedenú pri registrácii, prípadne mu bude objednávka,
kúpna zmluva potvrdená telefonicky. Celý dodaný tovar je až do úplného zaplatenia majetkom eshopu. Eshop vydáva tieto podmienky
na dobu neurčitú a vyhradzuje si právo ich zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

Celý team online eshopu -  Vám ďakuje za Vašu dôveru a teší na na spoluprácu s Vami.

Ochrana osobných údajov Ochrana osobných údajov
Garancia ochrany osobných údajov v zmysle zákona c.428/2002 Z.b.

Tieto informácie a prehlásenie o ochrane citlivých údajov sa vzťahujú na internetový obchod. ďalej len Eshop . Eshop  zhromažduje niektoré osobné  nformácie, ktoré sú špecifikované nižšie, a to predovšetkým pre svoje vlastné potreby alebo potreby nutné pre uskutočnenie obchodných zmlúv
vzniknutých pri prevádzkovaní internetového obchodu. ďalej pre rozvoj ponúkaných služieb, zdokonalenie ovládatelnosti obchodu, zjednodušenie procesu nákupu atd.

Eshop nezhromažduje žiadne citlivé osobné údaje vypovedajúce o majetku a majetkových pomeroch, národnostnom, rasovom nebo etnickom pôvode, politických postojoch, členstvo v politických stranách atď. Pre uchovávanie osobných údajov dodržujeme Zákon č. 428/2002 Z.z., o ochrane osobných údajov.

Aké osobné údaje zhromaždujeme ?
Eshop zhromažďuje iba údaje nutné k uskutočneniu plneniu kúpnej zmluvy uzatvorenej zo zákazníkom na servery. Sú to nasledujúce údaje:
· Meno a Priezvisko
· Dodacia adresa
· e-mail ( i Vami zadaný e-mail považujeme za Váš osobný údaj)
· telefón
Prehlásenie

Eshop sa zaväzuje k tomu, že nebudú zverejnené osobné údaje, popísané v predchádzajúcom odstavci, predávať, poskytovať tretej osobe ani nepoužije osobné údaje pre komerčnú ponuku nesúvisiacu s internetovým obchodom na servere Eshop bez súhlasu vlastníkov týchto údajov. Taktiež sa zaväzuje k tomu, že na želanie zákazníka a bez udania dôvodu, jeho osobné údaje vymaže z databázy zákazníkov a umožní kontrolu tohoto zásahu
do databáze.

Pokiaľ dôjde k prevodu vlastníctva tohoto internetového obchodu na inú osobu či spoločnosť, všetky získané dáta prejdú do užívania novému vlastníkovi za dodržania tohoto Prehlásenia.


Pravidlá a podmienky
V prípade, že navštevujete, prehliadate, objednávate alebo inak používate internetový obchod, ďalej iba Eshop , súhlasíte bezvýhradne s Podmienkami používania, ktoré sú uvedené nižšie.

Podmienky používania

I. Podmienky vstupu a objednávania.
Na Eshop môže vstúpiť a nakupovať každý, kto si prečítal naše pravidlá a podmienky a v deň vstupu, prípadne uskutočnenia objednávky dovršil vek 18 rokov a riadne si prečítal a akceptoval všeobecné podmienky nákupu a reklamačný poriadok.

Nakupovať tovar na dobierku, môžu iba osoby zo štátnym občianstvom Slovenskej republiky, s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky. Pre objednávky z ostatných štátov je nutné zvoliť platbu bankovým prevodom, alebo iným bezhotovostným spôsobom platby, viď. spôsoby platby.
Prehliadať Eshop môže každý, kto spĺňa podmienky predchádzajúceho odstavca, pokiaľ chce nakupovať musí sa naviac zaregistrovať. Osobné údaje našich klientov získané pri registrácii chránime v zmysle zákona c.428/2002 Z.z., o ochrane osobných údajov.

II. Ochrana autorských práv, Copyright.
Akýkolvek obsah ako sú informačné texty, usporiadanie a rozvrhnutie stránok, štýlu, scripty a zdrojové kódy, popisy, logá, ikony, obrázky, funkčné prvky atd., ktoré sú obsiahnuté alebo použité na eshope , sú vlastníctvom prevádzkovatela, spolupracujúcich firiem, prípadne ich vlastníkov a sú chránené Autorským zákonom.

III. Licenčné podmienky.
Eshop každému kto spĺňa podmienky vstupu prideluje automaticky licenciu na prehliadanie voľne prístupných stránok tohto serveru, ukladanie obsahu do Vášho počítača pre neskoršie použitie a tlač jednotlivých stránok. Táto automaticky získaná licencia Vám nedáva akékolvek právo na komerčné využitie informácie a dát získaných na eshope alebo predávania, kopírovanie týchto informácii tretím osobám.

IV. Informácie a zmeny.
Eshop vynakladá maximálnu snahu na pravdivosť a správnosť informácii uvedených na jeho stránkach. Niektoré údaje však môžu byt vinou našou alebo dodávatelov nepresné alebo dokonca chybné, v takomto prípade sa zaväzujeme zabezpečiť nápravu v najbližšom možnom termíne. Eshop si vyhradzuje právo zmeny informácii, obsahu ako i cien bez predchádzajúceho upozornenia.

V. Záverečné ustanovenia.
Všetky objednávky, ktoré sú odoslané sa považujú za záväzné. Odoslaním objednávky kupujúci bezvýhradne a dobrovolné akceptuje všetky ustanovenia a odstavce Nákupných podmienok, Podmienok užívania a je si vedomí všetkých práv a povinností z nich vyplývajúcich. Eshop nenesie žiadnu  odpovednosť za škody vzniknuté nahrávaním, načítaním jeho stránok do Vášho počítača, zlú funkčnosť alebo nedostupnosť jeho stránok a akékolvek náhrady škôd sú teda neprípustné a nebudú vymáhané. Všetok tovar je až do úplného zaplatenia majetkom eshopu.

Obchod si vyhradzuje právo zmeny ceny v prípade nesprávneho uvedenia ceny v e-shope.
Obchod si vyhradzuje právo na zrušenie objednávky bez udania dôvodu.

Tieto podmienky vstupujú v platnosť dňa 1. júna 2016

Údaje predávajúceho:
quantiXx s.r.o. Zapísané v OR Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 35028/R, Okresný úrad Prievidza, č.živnost.reg.: 340-40294


Tel: +421915 130 618
Email pre kontakt so spotrebiteľmi: info@zboznujma.sk;

Produkt bol pridaný do zoznamu želaní
Produkt bol pridaný do porovnávania.

Aby sme Vám mohli poskytnúť ten najlepší zážitok z nakupovania, používame súbory cookies. Viac informácií.